Missie

Total Productivity wil een relevante en herkenbare speler zijn in het verbeteren van productiviteit voor productiebedrijven die samengestelde producten seriematig produceren in de Benelux.

Dit doen we met de inzet van brede technische kennis op applicatieniveau en ervaring in een breed spectrum aan disciplines.

Onze klantenwensen vervullen we met aandacht en toetsing aan onze kernwaarden: grensverleggende oplossingen en het structureel zoeken naar “nog beter”. Wij doen dit in samenwerking met klant om interactief tot de beste oplossing te komen.

Daarbij  is ons doel onaantastbaar: alleen het verbeteren van productiviteit telt.

Visie

Wij zijn ons zeer bewust van het grote economische belang van een eigen maakindustrie binnen West-Europa.

Automatisering, productieflexibiliteit, kwaliteits- en kostenbeheersing zijn de sleutelelementen die ervoor zorgen dat er internationaal geconcurreerd kan worden. Innovatie en Continue Verbeter Processen zorgen voor de vereiste vernieuwing.

Concurrentiepositie West-Europa

De maakindustrie investeert weer in productieprocessen en integreert de modernste technieken om haar concurrentiepositie te versterken. De technologische ontwikkelingen maken hoogwaardige automatisering, zoals robotica, voor steeds meer producenten bereikbaar. Ook voor productie in kleinere series.

Onze aanpak

De aanpak van Total Productivity is gebaseerd op het behalen van het maximale resultaat voor de klant. Wij realiseren, in samenwerking met de klant, de optimale combinatie van automatisering, menselijke arbeid, methodieken en gereedschappen. De terugverdientijd (ROI) en Total Cost of Ownership (TCO) zijn criteria die de gekozen oplossing mede bepalen.

Interactieve samenwerking

Door een combinatie van productiekennis, creativiteit, soms onconventioneel denken, technisch inzicht en realiserend vermogen kunnen wij onze klanten optimaal en slagvaardig bedienen. Dit vraagt om een interactieve samenwerking. De interactie wordt bevorderd door ons streven naar langetermijn relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Zo leveren wij een bijdrage aan de concurrentiepositie van onze klanten.

Kernwaarden

Sinds onze oprichting hebben wij onze werkzaamheden uitgevoerd met toewijding, kwaliteit, passie en integriteit. En dát doen we nog steeds.
Dat is onze bedrijfscultuur en dat is waar onze medewerkers voor staan. Daarbij werken wij vanuit onderstaande kernwaarden: 

samenwerkend

Samenwerkend

intensieve interactie met vaste klanten

netwerk van specialisten

samenwerking met kennisinstituten

grensverleggend

Grensverleggend

creatief en “out of the box”

investeren in innovatie

(inter)nationale R&D projecten

doelgericht

Doelgericht

voorstudie en realisatie in één hand

balans in inzet mens, middel & methode

resultaat