Privacyverklaring

Ook voordat Europa de General Data Protection Regulation (GDPR) had ingevoerd, ging Total Productivity al zorgvuldig met uw privacygevoelige gegevens om. Deze gegevens werden en worden op een veilige en verantwoorde manier verwerkt en gebruikt.

contact » privacy verklaring

GDPR

Wij hebben alle maatregelen genomen om aan de nieuwe AVG verordening te voldoen. In ons privacystatement is dan ook nauwkeurig vastgelegd hoe we met persoonsgegevens omgaan en waarom. Wij adviseren u daarom ons privacystatement goed door te lezen en contact met ons op te nemen, als de inhoud daarvan vragen bij u oproept.

Total Productivity vindt uw privacy een heel belangrijk goed

Privacy statement

Inleiding

Total Productivity neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u(de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@totalproductivity.nl

Wie is Total Productivity?

Total Productivity is gevestigd op de Kosterij 4, 1721 PN BROEK OP LANGEDIJK en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37147324. Total Productivity is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Total Productivity de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Total Productivity uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Total Productivity persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Total Productivity voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Total Productivity worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

blank

Dienstverlening, klantenbeheer & financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo Grondslag: Wettelijke verplichting Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

 

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Sollicitatie

 

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Total Productivity heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

  • Inzage U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Total Productivity over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
  • Wijzigen Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Total Productivity. U kunt verzoeken dat Total Productivity uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
  • Beperken van de verwerking U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Total Productivity te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Total Productivity of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
  • Gegevensoverdracht U hebt het recht uw persoonsgegevens van Total Productivity te verkrijgen. Total Productivity zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
  • Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Total Productivity u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Total Productivity

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@totalproductivity.nl. Total Productivity zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen, in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Total Productivity een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Total Productivity je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Total Productivity verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Total Productivity ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Total Productivity worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Total Productivity worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt. Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst genaamd sfid. Deze cookie betreft een sessie cookie, oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Met deze cookie worden organisaties herkend die zijn ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister (Kamer van Koophandel). Wij houden ons uitdrukkelijk niet bezig met het herkennen van consumenten.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
sfsid totalproductivity.nl Registreert een uniek ID op apparaten om tracking mogelijk te maken Session HTTP Cookie

Inzake de Algemene Verordering Gegevensbescherming;
SalesFeed kan geen mensen herkennen die een website bezoeken. Ook vinden geen bewerkingen plaats op basis van persoonsgebonden data.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Total Productivity je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@totalproductivity.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Total Productivity jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar:info@totalproductivity.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit statement ook hier downloaden: Privacy statement PDF

Nieuws

Innovatie en economische ontwikkelingen stimuleren reshoring

Innovatie en economische ontwikkelingen stimuleren reshoring Door de behoefte aan het terug halen van productie activiteiten worden we gedwongen tot ontwikkeling De situatie omtrent COVID19 en de...

Alex Valkering, nieuwe Marketing & Sales manager Total Productivity

Alex Valkering, nieuwe Marketing & Sales manager Total Productivity​ ​Per 1 Augustus is ons team gecompleteerd met de komst van Alex Valkering. Alex is verantwoordelijk voor de...

Vacature service engineer / onderhoudsmonteur

Vacature service engineer / onderhoudsmonteur Als service engineer ben je verantwoordelijk voor het bij onze klanten preventief en correctief onderhouden van door ons ontwikkelde productiesystemen...

Visual Factory in het Fieldlab Flexible Manufacturing

​ Visual Factory in het Fieldlab Flexible Manufacturing     Fieldlab Flexible Manufacturing Total Productivity is actief deelnemer aan het Smart industry Fieldlab...

Groot in creatieve innovatieve oplossingen

"Total Productivity is groot in creatieve innovatieve oplossingen"   ​Afgelopen maanden heeft Total Productivity haar personeelsbestand uitgebreid met maar liefst 3 nieuwe...

Vacatures

Vacature service engineer / onderhoudsmonteur

Vacature service engineer / onderhoudsmonteur Als service engineer ben je verantwoordelijk voor het bij onze klanten preventief en correctief onderhouden van door ons ontwikkelde productiesystemen...

Vacature Project Engineer-Constructeur

Vacature Project Engineer-Constructeur Total Productivity groeit. De complexiteit en de omvang van onze projecten neemt ook toe. Wij willen onze kennis en capaciteit op het gebied van Project...

Contact

Total Productivity BV

Kosterij 4
1721 PN BROEK OP LANGEDIJK
+31(0)226-335013
info@totalproductivity.nl
KvK-nummer: 37147324

©2020 Total Productivity BV