Het gebruik van big data in onderhoud

TechValley is een samenwerkingsverband tussen innovatieve Noord-Hollandse machinebouwers, waaronder Total Productivity.

In TechValley staan 11 concrete innovatieprojecten van deelnemende bedrijven centraal. Een hiervan is predictive maintenance.

Predictive Maintenance

Bij predictive maintenance ofwel voorspellend onderhoud voeren bedrijven onderhoud precies op het juiste moment uit. Door predictive maintenance gaat de betrouwbaarheid van infrastructuur en productiemiddelen omhoog en de kosten van onderhoud juist omlaag.

Of nog eenvoudiger gezegd: Beter onderhoud en minder storingen tegen lagere kosten.

Prognoses op basis van gegevensanalyse

De prognoses voor onderhoud vinden plaats aan de hand van het loggen en analyseren van gegevens over een langere periode (big data). Mede om deze reden kun je deze onderhoudsaanpak niet van de ene op de andere dag implementeren.

Vacature service-engineer

Praktisch onderzoek

Joery Brown, die namens Total Productivity zitting heeft in dit project, zal door middel van praktisch onderzoek bij één van onze partners een model opzetten dat voor elke machine gebruikt kan worden.

Verzamelen van data en analyse

Er wordt in dit project op 4 vlakken naar Predictive Maintenance en verhogen van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) gekeken. Hierbij gebruiken we de volgende data:

  • Storingsdata (welke reeds gegenereerd wordt).
  • Real time data uit de sensoren/actuatoren, zoals bijvoorbeeld motorstroom, kracht, temperatuur en vermogen.
  • Real-time conditie monitoring. Hierbij worden gewaarschuwd op basis van vooraf ingesteld kritiek niveau.
  • PdM 4.0. Continue real-time monitoring waarbij waarschuwingen zijn gebaseerd op predictive technieken, zoals analyse van de samenhang van de gegevens.

Op dit moment zijn we nog in de fase van verzamelen van data. Naar verwachting gaat dit project zo’n 3 jaar in beslag nemen.

Technospitsen