TNO en Total Productivity werken samen aan de fabriek van de toekomst

Al ruim vijftien jaar onderhouden Total Productivity (TP) en TNO een prettige samenwerkingsbasis, onder meer in het Fieldlab Flexible Manufacturing op de Brainport Industries Campus in Eindhoven (BIC). Hier worden vraag en aanbod op het gebied van digitale innovatie en robotisering met elkaar verbonden.

De BIC is een inspirerende praktijkomgeving waar productiebedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en leveranciers elkaars kennis, mogelijkheden en netwerk kunnen benutten.

Fieldlab Flexible Manufacturing

TP neemt deel aan het Fieldlab Flexible Manufacturing met een werkcel die is voorzien van VisualFactory (VF). Dit modulaire softwaresysteem kent uiteenlopende features, waaronder het ondersteunen van operators met slimme, interactieve werkinstructies die de productiviteit flink kunnen verhogen. Daarnaast kan VF bijvoorbeeld ook alle data uit productieprocessen vastleggen, wat ten goede komt aan de kwaliteitsbewaking en traceability.

Nederlandse maakbedrijven lopen achter op gebied van automatisering

Zowel TNO als TP ervaren dat Nederlandse productiebedrijven mondiaal en Europees gezien niet in de pas lopen als het gaat om digitalisering en robotisering. Op dit punt moeten er echt stappen worden gezet.

Tim Bosch, senior researcher bij TNO, licht toe hoe TNO deze ontwikkeling benadert: “TNO denkt op het gebied van digitalisering meer in kansen dan in bedreigingen. Technologie helpt bedrijven concurrerender te worden, medewerkers beter te ondersteunen, aantrekkelijker werk te realiseren, de maakindustrie leuker te maken, eigenlijk. Die kansen zouden bedrijven met beide handen moeten aangrijpen. In het Fieldlab Flexible Manufacturing krijgen ondernemers een goed beeld van wat er in de markt aan innovaties – en daarmee efficiëntieverhoging – mogelijk is.”

Digitaliseringsadvies op basis van feiten

Hoe ziet de samenwerking tussen TNO en bedrijven als Total Productivity er in de praktijk uit?

Tim Bosch: “TNO steekt digitaliseringvragen van productiebedrijven breed en neutraal in. In het BIC laten we verschillende technologische oplossingsrichtingen voor operator support zien aan de hand van concrete demo-opstellingen, die we ook in pilots bij bedrijven kunnen inzetten.
TNO beschikt ook over een canvas operatorsupport waarmee in een werksessie samen met een bedrijf de juiste technologie kan worden bepaald. De pilots zijn vooral bedoeld om organisaties kennis te laten maken met digitalisering, te enthousiasmeren en hopelijk die volgende stap te laten zetten.

Dr. Tim Bosch Senior Researcher TNO

Dr. Tim Bosch - Senior Researcher TNO

“Technologie helpt bedrijven concurrerender te worden, medewerkers beter te ondersteunen en aantrekkelijker werk te realiseren.”

TNO evalueert tijdens deze pilot de effecten op kwaliteit, productiviteit en inleertijd. Als een bedrijf ergens enthousiast over raakt, en wij hebben met het bedrijf de businesscase doorgerekend, dan reiken we aan het eind van de pilot het contact aan van verschillende leveranciers waarvan we weten dat ze een goed product leveren.

TP is één van deze leveranciers, maar het is uiteindelijk aan het bedrijf zelf om een beslissing te nemen. Daar is TNO geheel objectief in.” Dergelijke pilots geven Total Productivity natuurlijk interessante mogelijkheden om zich aan de maakindustrie te presenteren.

Technologie is een middel, geen doel op zich

Voor TNO is de technologie overigens altijd een middel en nooit het doel op zich. Elke TNO-pilot start daarom met het onderzoeken van de kenmerken van het huidige proces, het product en de medewerkers.

Productieverbetering begint immers pas als de werkprocessen op orde zijn en alle informatie beschikbaar is, dus niet alleen opgeslagen in de hoofden van operators. De uiteindelijk gekozen oplossing moet passen bij het bedrijf, het productieproces en de producten zelf en – heel belangrijk – bij de mensen op de werkvloer. En niet andersom.

Balans in mens, middelen en methode

In deze benadering van technologie als één onderdeel van een productieverbeteringsproces zijn TNO en TP een goede match.

Alex Valkering, manager sales & marketing van TP: “Wij leveren bedrijven productiviteit. Dat doen we door het vinden van de juiste balans tussen mens, middelen en methode, rekening houdend met het beschikbare budget en de terugverdiendoelstellingen.

Als je die balans hanteert, kun je in Nederland efficiënt produceren en hoef je hiervoor niet naar een lagelonenland uit te wijken. Natuurlijk moet je hiervoor eerst investeren, maar uiteindelijk ga je besparen.”

Sparringpartners

TNO en TP sparren ook op andere fronten regelmatig over ontwikkelingen op hun vakgebied.Zo maakt TNO gebruik van de praktijkervaring van Total Productivity: Tim Bosch: “Wij lopen in ons werk ook weleens tegen dingen aan en dan is het prettig om je ideeën te kunnen toetsen. TP heeft bijvoorbeeld een klankbordrol bij een project in het Fieldlab RoboHouse in Delft. Hier ontwikkelen we een canvas-model voor optimale samenwerking tussen mens en robot. De input van TP is daarbij voor ons heel waardevol.”

Total Productivity is natuurlijk trots dat een onafhankelijke organisatie als TNO hen als een serieuze partner ziet om de productiviteit in de maakindustrie te verbeteren. Zo bouwen deze organisaties op een complementaire manier aan de fabriek van de toekomst – op Nederlandse bodem.

Alex Valkering, Manager Sales & Marketing TP

Alex Valkering - Manager Sales & Marketing Total Productivity

”Wij leveren bedrijven productiviteit. Dat doen we door het vinden van de juiste balans tussen mens, middelen en methode.”