TP Concept Study, een stevige basis voor beslissingen

Bij complexe of nieuwe productieprocessen is het raadzaam de materie te onderzoeken voordat er investeringsvoorstellen voor productie-automatisering worden gedaan. Voor dit soort situaties is de TP Concept Study ontwikkeld. Een
TP Concept Study is dé basis voor de juiste investeringsaanvraag van een optimale productie-  of assemblage inrichting.

Juist in de fase voorafgaande aan de investering is het belangrijk om ervaring en expertise in te zetten op het gebied van procesoptimalisering. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Video: TP Concept Study (1:37)

Klantbehoefte centraal

Om een passende productie-inrichting te kunnen adviseren moet allereerst duidelijk zijn welk behoefte er schuilt achter de automatiseringswens.

Advies op basis van uw automatiseringsmotief

Zo kunt u willen automatiseren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren of als oplossing voor personeelsschaarste. Maar het kan ook zijn dat er efficiënter geproduceerd moet worden om levertijden te verkorten, de productkwaliteit beter te borgen of de kostprijs te verlagen.

TP Concept Study

Werkwijze

Oriëntatie fase

1. Oriëntatie fase

De productieproblematiek als uitgangspunt

Uw productie vraagstuk is het uitgangspunt van ons advies. Daar zitten we heel praktisch in.

Met onze expertise en ervaring op het gebied van productie optimalisatie kunnen we in alle onderdelen van het productieproces meedenken.

Verspillingen in kaart brengen

Samen analyseren we vervolgens het gehele productieproces. Bij elke handeling vragen we ons af of deze daadwerkelijk waarde aan het product toevoegt. Vervolgens zoeken we naar de meest logische productie-inrichting. Zo worden alle verspillingen in kaart gebracht en komen we tot inzichten en creatieve ideeën.

Concept fase

2. concept fase

In dit stadium werken we de bevindingen uit de oriëntatiefase uit in de vorm van analyses, beschrijvingen, berekeningen en een concept ontwerp in een 3D model.

Rapportering

3. rapportage

TP Concept Study voor een gefundeerde Go/No-Go

De eindrapportage brengt het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie met bijbehorende prestaties in beeld. Afhankelijk van de casus worden de volgende onderdelen opgeleverd:

  • Beschrijving van het concept
  • 3D-modellen
  • Investeringsoverzicht
  • Implementatieplan
  • Procesflow overzichten
  • Cyclustijd overzichten

De adviezen naar aanleiding van ons onderzoek garanderen een stevige basis waarop de juiste beslissingen genomen kunnen worden om te komen tot een optimale productie- of assemblage inrichting

TP Concept Study als aparte opdracht

Tegenwoordig zien wij dat onze klanten in toenemende mate kiezen voor de mogelijkheid om de TP Concept Study als aparte opdracht te verstrekken. Dit vooruitlopend op de uiteindelijke projectrealisatie.

Risico verlagen zonder bijkomende kosten

Niet alleen is de investering en daarmee het risico voor dit moment kleiner. De totale projectinvestering inclusief uitvoering, wordt niet groter.

Beperkte vertraging

De vertraging bij het opstarten van het project wordt hiermee beperkt.

Daarnaast kunnen de wezenlijke voordelen van een conceptstudie volledig benut worden.

Denk daarbij aan:

  • Een optimale terugverdientijd van uw investering (ROI)
  • Een optimale invulling van uw productiviteits- en kwaliteitsvraagstukken, ook vanuit Total Cost of Ownership (TCO)
  • Een binnen uw organisatie breed gedragen concept.

Daarnaast geeft het u een optimaal inzicht in de te verwachten resultaten.

Interesse in een soortgelijk project voor uw bedrijf?

Heeft u doelen op het gebied van productiviteitsverbetering? Spreekt onze aanpak u aan?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.