OFFshoring en REshoring zijn bekende termen, maar wat is PREshoring?  

Voordat we die vraag kunnen beantwoorden, duiken we even terug in de tijd. De term ‘offshoring’ werd in de jaren 70 vooral populair vanwege de verplaatsing van de productie vanuit Europa en de VS overzee naar o.a. China en Oost-Europa. In verreweg de meeste gevallen werd dit gedaan om de arbeidskosten te verlagen.   

offshoring-reshoring-preshoring-illustratie

Steeds meer nadelen bij offshoring

Onder andere de Covid pandemie en de huidige crisis in Oekraïne hebben aangetoond dat aan een mondiale supply chain ook duidelijk nadelen kleven. En niet de minste. Levertijden zijn momenteel collectief in gevaar door maandenlange sluiting van productiefaciliteiten, door tekorten aan grondstoffen en/of componenten en door gebrek aan containers en schepen om de producten weer naar Europa en de VS te transporteren. En wat de denken van de verhoogde kosten voor transport en de grondstoffen. Ook de lage arbeidskosten worden steeds minder interessant door de jaarlijks stijgende loonkosten van gemiddeld 15 procent.

Reshoring vergt veel van de organisatie en is kostbaar

Uit een onderzoek uit 2016, uitgevoerd door het Reshoring Institute, bleek dat meer dan 70 procent van de wereldwijd opererende bedrijven overweegt om de productie weer terug te halen. De logistieke kosten werden toen al als belangrijkste reden gegeven. Die logistieke kosten zijn de jaren daarna alsmaar verder gestegen.
Zodra de factoren zoals transport, risico’s in de toeleveringsketen en andere in een Total Cost of Ownership (TCO) model worden gegoten, zie je dat de kostenbesparingen van productie in China een stuk minder aantrekkelijk is.
Steeds meer bedrijven besluiten daarom de productie weer terug te halen. Terug naar de thuismarkt waar de producten ook verkocht worden. Het terughalen van deze productie, reshoring, is kostbaar en vergt veel van de organisatie binnen bedrijven.

Nearshoring is een goed alternatief bij producten met een groot volume

Als je kijkt naar de kosten voor transport bij producten die én een groot volume hebben én relatief goedkoop zijn, dan is het niet kostenefficiënt om die centraal te produceren. Het aandeel transportkosten wordt dan gewoonweg te hoog. Een optie kan dan zijn om op verschillende locaties, dicht bij de afzetmarkt, dezelfde productielijn neer te zetten. Dit principe van nearshoring heeft Total Productivity gerealiseerd voor One Circle. De kunststof bierfusten (KeyKeg’s) worden geproduceerd op diverse locaties in Europa en de Verenigde Staten, dicht bij de afzetmarkt, de bierbrouwerijen.

Preshoring, het beste antwoord?

Productie in o.a. China kent nog meer nadelen. Een gebrek aan transparantie in het productieproces, omgang met het milieu (ecologische footprint) en een lastige bescherming van het intellectueel eigendom door een meekijkende overheid, zijn redenen voor bezorgdheid.
Is preshoring dan het antwoord? Misschien wel. Het is zeker de overweging waard om bij de lancering van nieuwe producten deze dicht bij huis te gaan produceren.
Maar wat is het eigenlijk? Het woord PRE (volgens de Van Dale: voor) in preshoring geeft het al aan. Voordat je aan offshoring denkt, denk eerst eens aan productie in eigen land. De lead-time wordt daarmee aanzienlijk verkort. Lokale productie biedt ook meer zicht op de productkwaliteit en geeft meer flexibiliteit om snel in te spelen op veranderingen in de vraag.
Daarnaast is kwaliteit voor maakbedrijven een belangrijke reden om productie in eigen land te houden. Niet alleen ligt de productiekwaliteit en -productiviteit hier hoger. Ook is het borgen van kwaliteit een stuk eenvoudiger als de productie dichtbij Research & Development plaatsvindt.

Maatschappelijk valt er ook wat te winnen. Preshoring biedt niet alleen kansen voor de werkgelegenheid in uw eigen bedrijf en toeleveranciers maar ook voor bedrijven rondom productielocaties, zoals sales, design, onderhoud en transport.

Total Productivity helpt om de juiste keuze te maken

Als je denkt aan preshoring borrelen vele vragen op. Het is vaak ook een startsein voor intensieve productinnovatie en loopt parallel aan technologische, sociale en organisatorische vernieuwing van de productiefaciliteit.
Total Productivity kan u hierbij helpen met investeringsvoorstellen voor de productie-automatisering. Juist voor dit soort preshoring situaties is de TP Concept Study ontwikkeld.

In drie fases kijken we dan onder andere naar:
• Een optimale terugverdientijd van uw investering (ROI)
• Een optimale invulling van uw productiviteits- en kwaliteitsvraagstukken
• Total Cost of Ownership (TCO)
• De te verwachten resultaten

Bij preshoring is TP Concept Study dé basis voor de juiste investeringsaanvraag van een optimale productie- of assemblage-inrichting.