Bouwen aan toekomstbestendigheid Total Productivity

Stel de vraag wat iemand verstaat onder het toekomstbestendig maken van een organisatie, krijg je vaak antwoorden als innovatie, boven op de marktvraag zitten, betrokken medewerkers en flexibiliteit van de organisatie.

Allemaal waar. En die onderwerpen zijn bij Total Productivity goed geborgd.

Toekomstbestenigheid Total Productivity

Versterken hart van het bedrijf

Maar even belangrijk is het versterken van het hart van het bedrijf, de directie (nu Hans Totté en Peter-Jan Zwart). Daarmee wordt de organisatie nog toekomstbestendiger en neemt het een stap naar verdere professionalisering.

Om het fundament van Total Productivity te versterken, zijn Alex Valkering en Joery Brown eind 2021 medeaandeelhouder geworden. Zo worden talentvolle krachten binnen Total Productivity vastgehouden en wordt het hart van de organisatie geleidelijk aan verjongd. Dat is goed nieuws. Niet alleen voor Total Productivity zelf maar ook voor haar klanten!

Versterking vanuit het eigen team 

Total Productivity heeft nadrukkelijk gekozen voor versterking vanuit het eigen team. Alex en Joery kennen de cultuur binnen het bedrijf, de kenmerkende flexibiliteit en zelfs de hobby’s van alle medewerkers. Allemaal voorwaarden voor continuïteit. Laat de toekomst maar komen!