Use cases & klanten

Elke klant die wij bedienen heeft zijn eigen verhaal. Verhalen die vertellen over ambities en uitdagingen. Maar ook over de oplossingen die wij hen bieden. Samen maken wij ambities waar en realiseren we productiedoelen.
Zo werken we aan duurzame relaties met onze klanten.

Onderstaand een greep uit de projecten bij mooie bedrijven waar wij met passie  voor werken.

Use cases

Onecircle Keykeg automatische flush unit

Automatische flush unit met digitale pneumatiek

De belangrijkste uitdaging bij de ontwikkeling van deze flush unit was de hoeveelheid stappen die in een kort tijdsbestek moeten worden doorlopen.

Daarnaast is het voor de kwaliteit en snelheid van het flushproces van belang dat er v...

Ravo Fayat implementatie digitale werkinstructies

Implementatie VisualFactory bij RAVO Fayat

RAVO Fayat is producent van straatveegmachines. Zij koos voor VisualFactory digitale werkinstructies om de complexe montage te borgen.

Deze software is gekoppeld aan het ERP systeem, hierdoor kunnen ze orderspecifiek werkinstructies aa...

Fieldlab Flexible Manufacturing

VisualFactory in het Fieldlab Flexible Manufacturing

Total Productivity is actief deelnemer aan het Smart industry Fieldlab Flexible Manufacturing.

In dit Fieldlab werken bedrijven én kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen en demonstreren van flexibele productie automatisering.

Een aantal van onze klanten