Innovatie en economische ontwikkelingen stimuleren reshoring

De situatie omtrent COVID19 en de economische gevolgen die dit met zich meebrengt heeft onze opinie inzake offshoring veranderd. De kwetsbaarheid van de globale productieketens zijn bloot gelegd. Door grote afstanden en veel schakels zijn we kwetsbaar gebleken. De afgelopen jaren zijn we in West-Europa vaker gewaarschuwd, maar door de huidige pandemie lijken we nu echt wakker geschud.

Innovatie en economische ontwikkelingen stimuleren reshoring

De aandachtspunten

De huidige crisis maakt duidelijk dat onze afhankelijkheid van lagelonenlanden groot is. Onafhankelijk kunnen opereren van deze productielanden is daarmee een gespreksonderwerp geworden. Daarnaast zijn er vele andere factoren die een rol spelen:

· Transport

Naast dat er kosten met transport gemoeid vraagt transport doorgaans ook veel tijd. Dit strookt niet meer met de hedendaagse verwachting van de consument “vandaag besteld, morgen in huis”.

· Kwaliteit en duurzaamheid

Productie in lagelonenland biedt doorgaans een verhoogde kans op incourante producten. Testen en controleren op ons eigen continent blijft vaak noodzakelijk.
Daarnaast zijn de lange productieketens belastend voor ons milieu en heeft dit impact op schaarse energiebronnen.

· Importheffingen

Een aantal voordelen van offshoring zijn achterhaald door de tijd; zo zijn de lonen in deze productielanden inmiddels fors gestegen en heeft het fenomeen importrechten zijn herintrede gedaan. Handelsoorlogen worden eenzijdig dan wel meervoudig beslecht met extra heffingen, importbeperkingen en -verboden. Dit zorgt ervoor dat een product “Made in Europe” niet alleen aantrekkelijk klinkt voor de consument maar ook interessant geprijsd kan zijn.

 

reshoring uit lagelonenlanden

Voordelen van reshoring

Veel productiebedrijven doen al decennialang aan offshoring. Er zijn echter ook (Nederlandse) producenten die circa 10 jaar geleden zijn gestart hun productie terug te halen; het zogenaamde reshoring.

Zo keerde elektronicaconcern Philips, die in de jaren 90 zijn productie verplaatste naar Azië, gedeeltelijk terug naar het Friese Drachten. De productie van de iets duurdere, voor de westerse markt bestemde scheerapparaten vindt nu hier plaats omdat Philips op deze manier o.a. transportkosten uitspaart. Bron: Rapport Reshoring

Naast de genoemde logistieke besparing kennen de Europese maakbedrijven hogere kwaliteitsstandaarden en kan er sneller worden geleverd. De Time to Market is daarmee korter en de kans op incourante producten kleiner. In voorkomende gevallen leidt productie in Europa zelfs tot een kosteneffectief eindproduct.

Ook niet onbelangrijk:

• Veranderingen of nieuwe productvarianten kunnen op het laatste moment nog worden doorgevoerd. Hierdoor kan er snel geanticipeerd worden.
• Duurzame productie onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.
• Het Intellectueel Eigendom is geborgd.
• Bij een goede productie inrichting met de juiste automatisering kan de Total Cost of Ownership (TCO) in veel gevallen lager zijn ten opzichte van offshoring.

 

Technologische vooruitgang

Reshoring wordt verder gestuwd door technologische vooruitgang en innovatie. Robotisering en digitalisering compenseren hogere uurlonen. Deze technologische vooruitgang bevindt zich in een steeds verdere volwassenheidsfase waardoor deze oplossingen betaalbaarder worden.

In dit artikel wordt de algemene ontwikkeling en tendens beschreven inzake reshoring. Bij elk product en/of bedrijf spelen weer andere factoren en cijfers. De TP Concept Study is een onderzoek om uit te laten voeren om antwoord te krijgen op de vraag of reshoring in uw specifieke geval zinvol is.

TP-Concept Study

Maar welke keuze moet je maken uit het woud van innovatieve, technische mogelijkheden om tot optimalisatie van je productie te komen en het terughalen van de productie naar Europa te verantwoorden?

Hans Totté, Algemeen Directeur van Total Productivity BV: “Wij staan voor een passende inrichting met een doordachte en gebalanceerde verhouding tussen automatisering en menselijke arbeid. Met onze TP-Concept Study zijn wij in staat om uw business case te begrijpen en er één of meerdere passende productieconcepten voor te ontwikkelen. Daarmee kan het besluit tot reshoring van uw productie goed onderbouwd worden genomen. De doorlooptijd is compact, de kosten zijn beperkt, de resultaten waardevol.

“Overigens is zo’n TP-Concept Study niet alleen toepasbaar in een situatie van reshoring, ook bij bijvoorbeeld introductie van nieuwe producten of productvarianten is dit dé manier om draagvlak en onderbouwing te creëren. Daarnaast is Total Productivity ook in staat om het ontwikkelde concept concreet te maken door het project zo gewenst turnkey te realiseren.

Nieuws

TNO ontwikkelt canvas model voor optimale samenwerking tussen mens en robot

Als onderdeel van het Smart Manufacturing Industriële Toepassing Zuid-Holland programma van TNO hebben Alex Valkering en Hans Totté bij het RoboHouse mogen meedenken tijdens een pilot voor een nieuwe workshop. Namelijk de ontwikkeling van een canvas model waarmee de optimale samenwerking en interactie tussen mens en robot bepaald kan worden.

Livestream: Innovatie & economie stimuleren reshoring

De afgelopen tijd heeft duidelijk gemaakt dat onze afhankelijkheid van lagelonenlanden groot is. Onafhankelijk van deze productielanden kunnen opereren is daarmee een gespreksonderwerp geworden.

Maar waarom is er eigenlijk nog zoveel productie in het buitenland? Hoe kunnen we de ketens verkorten en hoe organiseer je de productie in Nederland? We praten er tijdens deze NHNEXT livestream over met Thijs Pennink, Hans Totté, Peter Hobbelen en Marjolijn Dölle.

Business as usual “ondernemen in Corona tijd”

Normaal gesproken spreekt er weinig ambitie uit deze uitspraak, maar tegenwoordig is het nastreven van “business as usual” al een hele uitdaging. Met trots melden we dan ook dat we onze recente projecten zonder vertraging hebben weten op te leveren. Met veel creativiteit hebben we oplossingen gevonden voor de uitdagingen die op ons pad zijn gekomen.

Mark Winter, nieuwe project engineer-constructeur

​Het zoemde al een tijdje door het gebouw: Winter is coming. Op 1 september was het dan zover: Mark Winter start bij Total Productivity als Project engineer-constructeur.

Hoe gaat Total Productivity om met Corona?

De wereld is in de ban van het Corona/Covid-19-virus. De media informeert ons dagelijks over het aantal besmettingen in Nederland. Natuurlijk neemt Total Productivity ook haar verantwoordelijkheid.

Vacatures

Vacature lead-engineer

Door aanhoudende groei zijn wij op zoek naar een lead-engineer. in deze functie ben je verantwoordelijk voor het (doen) bedenken, ontwerpen, engineeren van een optimaal en gebalanceerd ontwerp wat aan alle functionele-, technische-, kostprijs- en vormgevingseisen voldoet.

Vacature projectmanager

Door aanhoudende groei zijn wij op zoek naar een projectmanager. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het realiseren van technische projecten van ontwerp tot en met inbedrijfstelling bij de klant.

Vacature service-engineer / onderhoudsmonteur

Door aanhoudende groei zijn wij op zoek naar een service-engineer / onderhoudsmonteur. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het preventief en correctief onderhouden van door ons ontwikkelde productiesystemen in binnen- en buitenland.

Vacature projectmonteur

Door aanhoudende groei zijn wij op zoek naar een projectmonteur. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het assembleren, installeren, testen en in gebruik stellen van door ons ontwikkelde productiesystemen.

Contact

Total Productivity BV

Kosterij 4
1721 PN BROEK OP LANGEDIJK
+31(0)226-335013
info@totalproductivity.nl
KvK-nummer: 37147324

©2021 Total Productivity BV