Testautomatisering verbetert de kwaliteit

 Testen voegt weinig tot geen waarde toe aan het eindproduct. Dit op zich is al een reden waarom testopstellingen efficiënt en effectief moeten zijn. Testautomatisering mag de output van het productiesysteem natuurlijk niet negatief beïnvloeden.

Door testapparatuur te integreren in de productieflow vindt snelle terugkoppeling plaats. Daardoor wordt uitval geminimaliseerd en verbetert de kwaliteit van het eindproduct.

Kwaliteit als meetbare norm

Een objectieve kwaliteitsstandaard levert een waardevolle bijdrage aan een efficiënte beoordeling van een product of dienst door kwaliteitsmedewerkers maar ook door klanten. Een objectieve kwaliteitsnorm is meetbaar en dat is prettig voor verbeteringen en procesoptimalisatie.

Een meetbare norm met vastgelegde regels komt in aanmerking voor automatisering.

Geautomatiseerd testen

Producttests zoals een veiligheidstest of functionele test zijn noodzakelijk om de werking en kwaliteit van het eindproduct te garanderen. Het automatiseren van testhandelingen zorgt voor een uniform proces waarin alle regels zijn vastgelegd. Elk product doorloopt daardoor het proces op dezelfde manier.

Zo ontstaat er een constant kwaliteitsniveau.

testautomatisering geleverd aan OneCircle

Procesoptimalisatie door testautomatisering

Daarnaast moeten testopstellingen ook efficiënt en effectief zijn en het liefst zonder productieverlies of extra inspanningen van operators opereren. Dit kun je realiseren door de testautomatisering optimaal in het productieproces te integreren.

Het geautomatiseerde testproces is minder foutgevoelig omdat handmatige handelingen worden teruggedrongen. Eventuele problemen kunnen snel teruggekoppeld worden waardoor fouten en reparaties voorkomen worden.

Ook kunnen geautomatiseerde tests de diepte en reikwijdte van tests vergroten om de kwaliteit verder te verbeteren.

Inline, offline en end-of-line product tests

Wij ontwikkelen en vervaardigen zowel semi-automatische als volautomatische testapparatuur. Semi-geautomatiseerd testen houdt in de meeste gevallen in dat invoer en uitvoer van het te testen product handmatig gebeurt. Beide vormen van testautomatisering kunnen zowel inline, offline, als end-of-line plaatsvinden.

Voorbeelden van producttesten geschikt voor testautomatisering

  • Functionele test
  • Veiligheidstest
  • Druktest
  • Vochtbestendigheidstest
  • Dimensietest (bouwkwaliteit)
  • Duurtest
  • Elektrische test

Projectaanpak

Onze projectaanpak borgt dat de gerealiseerde testautomatisering aan de specificaties voldoet. In het ontwerp van de testtools wordt rekening gehouden met (toekomstige) productwijzigingen en de flexibiliteit die daarbij wenselijk is.

Testmachines

Door ons ontwikkeld en gebouwd