Assemblagelijnen die aansluiten op uw doelstellingen

Veel bedrijven houden zich bezig met de vraag hoe ze hun assemblage werkzaamheden kunnen automatiseren. Maar dat is natuurlijk geen doel op zich.

Zo kun je assemblage willen automatiseren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren of als oplossing voor personeelsschaarste. Andere redenen zijn dat er efficiënter geproduceerd moet worden om levertijden te verkorten, de productkwaliteit beter te borgen of om de kostprijs te verlagen.

Total Productivity is uw sparringspartner die in alle onderdelen van het traject meedenkt. Afhankelijk van uw doelstelling adviseren wij u over de juiste oplossing.

Video: Assemblage systemen (1:03)

Flexibele assemblagelijnen

Van compleet geautomatiseerde assemblagelijnen tot handmatige systemen. In onze assemblage-oplossingen borgen wij een optimale mix, afhankelijk van uw doelstellingen. Systemen waarin eenvoudig omgeschakeld kan worden naar andere producten of varianten. Met optimale flexibiliteit in seriegrootte en product formaat.

One-piece-flow

Door integratie met een ERP systeem is het ook mogelijk om de volledige mix productie in one-piece-flow te borgen in uw assemblagelijn.

Kwaliteitsborging & Continu Verbeterprocessen (CVP)

Uiteraard kan de assemblagelijn ook worden voorzien van technieken die onder meer ergonomie, kwaliteitsborging of Continu Verbeter processen (CVP) ondersteunen. Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld product-identificatie en test-automatisering.

one-piece-flow assemblagelijnen

Return on Investment (ROI)

Return on Investment (ROI)

De terugverdientijd van productiesystemen is vaak kort. Daarnaast laat de huidige marktontwikkeling zien dat de levenscyclus van producten afneemt. Bovendien neemt het aantal productvarianten sterk toe. Het wordt daardoor steeds gecompliceerder om relatief eenvoudige handelingen te automatiseren.

In deze situaties bepaald de ROI dan ook vaak de automatiseringsgraad.

Herbruikbaarheid van machines

Soms bestaat daarnaast de wens om eerder aangeschafte machines te gebruiken in het project. Of om in het concept juist rekening te houden met de herbruikbaarheid van machines om redenen van toekomstbestendigheid of flexibiliteit.

Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van industriële robots in een project. Een robot kan diverse functies vervullen en kan in de toekomst ook ingezet worden in een andere configuratie.