Smart productietechnologie maakt Reshoring haalbaar

Onlangs heeft Total Productivity een presentatie gehouden in het kader van de cyclus “Behoud en Reshoring Maakindustrie”.

Met  terughalen van productie naar eigen land moet de oude werkwijze moet worden verlaten. Uit diverse praktijkcases blijkt dat er een totaal andere aanpak vereist is.

De mogelijkheden zijn divers voorbeelden hiervan zijn implementatie van TQM,  QRM, robotisering of bijvoorbeeld de inzet van werknemers met een Sociale Werkplaatsindicatie. De cases bewijzen bovendien dat reshoring niet alleen kan lonen, maar soms zelfs een strategische noodzaak is.

Total Productivity praktijkcases

TP concentreert zich op de productieprocessen en systemen die de benodigde flexibiliteit en kwaliteit bieden om -meer dan- competitief te zijn ten opzichte van offshore productie.
De presentatie voor de KIVI maakte de denkmodellen concreet door het presenteren van een viertal “TP” praktijkcases. Deze vier cases (klanten om privacy redenen niet genoemd), draaiden om de volgende principes:

  1. Standaardiseren productlijn
  2. Herdefiniëren en aanpassen productiesysteem
  3. Integratie van processtappen
  4. Pure procesbenadering
M.Taken presenteert “Behoud en Reshoring Maakindustrie”.

Is Reshoring ook iets voor u?

De huidige tijd stelt nieuwe eisen aan het productieproces als gevolg van snelle innovatieprocessen en de aandacht voor volledige kwaliteitsbeheersing. Ook wordt er vaker om maatwerk en kortere levertijden gevraagd. Daarbij vallen de totale kosten van produceren in lagelonenlanden vaak hoger uit dan verwacht. Faal- en transportkosten zijn hier debet aan, evenals als de taal- en cultuurverschillen.

Misschien overweegt u om bovenstaande redenen al langer uw productie terug te halen naar Nederland maar twijfelt u nog over hoe dit moet worden aangepakt? Total Productivity wil u daar graag in bijstaan door middel van een TP Concept Study of Haalbaarheidsonderzoek Reshoring. In dit onderzoek zijn automatisering, productieflexibiliteit, kwaliteits- en kostenbeheersing de sleutelelementen. Samen kunnen we ervoor zorgen ervoor dat er internationaal geconcurreerd kan worden.

Is Reshoring ook iets voor u?

Neem voor meer informatie over zo’n TP Concept Study of Haalbaarheidsonderzoek Reshoring vrijblijvend contact met ons op.