De juiste balans tussen mens, machine en methode

Wij geloven in de juiste balans tussen mens, machine en methode is het credo van Total Productivity. Dat klinkt natuurlijk geweldig maar hoe kom je tot dat evenwicht? We vragen het Hans Totté, Managing Director van Total Productivity (TP).

“TP zit daar heel praktisch in. Wij verkopen feitelijk maar één product en dat is productiviteit. En dat doen we graag zo goed als mogelijk. Vanuit dat oogpunt kijken we samen met de klant naar het gehele productieproces. Bij elke handeling vragen we ons af of deze daadwerkelijk waarde aan het product toevoegt en we zoeken daarbij naar de meest logische inrichting. Op die manier worden alle verspillingen in kaart gebracht.”

Voorkomen van verspilling

Verspilling is een breed begrip. Denk aan materiaal verspilling maar ook verspilling van tijd en energie. Door het voorkomen van verspillingen beperk je de kosten op wachttijd, assemblagetijd, (tussen)voorraden, fouten en overproductie.

Om echt alle vormen van mogelijke verspillingen in het productieproces te elimineren beginnen we bij het productontwerp. Soms kun je door kleine aanpassingen aan het product het assemblageproces vereenvoudigen, waarmee we potentiële foutsituaties voorkomen of assemblagekosten besparen.

Eindproducten die niet voldoen aan de specificaties zijn de ultieme vorm van verspilling. Met kwaliteitsborging kunnen we hierin veel bereiken. Zo hebben we laatst nog een project afgerond met noodzakelijk veel handmatige assemblage. Hier hebben we door het proces passend en op de juiste momenten te borgen een maximaal uitvalpercentage van 0,0024% (24PPM) kunnen bereiken.

Hardiman van General Electric

Hardiman was de eerste poging van General Electric tot ontwikkeling van een praktisch aangedreven exoskeleton (1965-1971).

Klantbehoefte centraal

“Om een passende productie-inrichting te kunnen adviseren moet je de klant begrijpen” merkt Hans op. “Soms vraagt de klant om een robot, maar dat is natuurlijk nooit een doel op zich.”

Door de problematiek achter die wens te achterhalen kom je tot de juiste oplossing. TP is hierin graag uw sparringpartner die in alle onderdelen van het traject kan meedenken.

“Bij de Intake wordt ons snel duidelijk welk probleem er opgelost moet worden. Zo kun je willen automatiseren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren of als oplossing voor personeelsschaarste. Maar het kan ook zijn dat er efficiënter geproduceerd moet worden om levertijden te verkorten, de productkwaliteit beter te borgen of de kostprijs te verlagen.”

“Op dit moment zijn we zo ver dat we mensen door automatisering en/of de juiste gereedschappen machinale eigenschappen kunnen geven en robots menselijke, zoals bijvoorbeeld vision. Op basis de klantbehoefte en doelstellingen adviseren wij u over de juiste verhouding.”

exoskeleton anno 2020 (Ottobock)

Return on Investment (ROI)

Daarnaast is het belangrijk om op dat moment ook duidelijkheid te krijgen over de Return on Investment (ROI).

Deze terugverdientijd is vaak kort. De huidige marktontwikkeling laat zien dat de levenscyclus van producten afneemt. Daarnaast neemt het aantal (klant specifieke) productvarianten sterk toe. Het wordt daardoor steeds gecompliceerder om relatief eenvoudige handelingen te automatiseren. In deze situaties bepaald de ROI vaak de automatiseringsgraad.

Herbruikbaarheid van machines

Soms bestaat daarnaast de wens om (onderdelen van) al aangeschafte machines te gebruiken in het project.  Of om in het concept juist rekening te houden met de herbruikbaarheid van machines om redenen van toekomstbestendigheid of flexibiliteit.

Een goed voorbeeld is de inzet van industriële robots in een project. Een robot kan diverse functies vervullen en kan in de toekomst ook ingezet worden in een andere configuratie. De investering in zo’n robot mag dan relatief hoog zijn, de restwaarde is dat ook. En dat heeft weer een gunstige invloed op de ROI.

Vanuit IST naar SOLL

In de Conceptfase van het project brengen we het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie met bijbehorende prestaties in beeld. De huidige situatie is hierin de IST-situatie en de gewenste situatie de SOLL.

Wij werken dit verder uit in de eindrapportage (TP Concept Study) in de vorm van analyses, beschrijvingen, berekeningen en een concept ontwerp. Zo’n TP Concept Study geeft een optimaal inzicht in de te verwachten resultaten en geeft uitstekende onderbouwing voor een gefundeerde Go/ No-go beslissing.

Interesse in een soortgelijk project voor uw bedrijf?

Heeft u doelen op het gebied van productiviteitsverbetering? Spreekt onze aanpak u aan? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Hans Totté, Managing Director Total Productivity

Hans Totté

Managing Director Total Productivity

“Op dit moment zijn we zo ver dat we mensen door automatisering en/of de juiste gereedschappen machinale eigenschappen kunnen geven en robots menselijke, zoals bijvoorbeeld vision."