TP Engineering, de basis van het systeem

Als het concept definitief is, wordt het vormgegeven in een 3D-model. Ook de machines, robotica en maakdelen die we in het project integreren nemen we op in dit model.

De detailtekeningen die hieruit voortkomen vormen de basis voor de maakonderdelen in het systeem.

TP Engineering

Werkwijze

Doorlooptijd en voortgang

Afhankelijk van de complexiteit kan de engineering- en designperiode 4 tot 25 weken duren. Onze projectmanager belegt wekelijks een (digitale) voortgangsmeeting. Hierin bespreken we de vorderingen van het project en is er ruimte voor vragen.

Design review

Het engineering traject sluiten we af met een Design Review. Deze ontwerpbeoordeling is een belangrijk ijkpunt binnen ons ontwikkelingsproces. Het ontwerp wordt hier geëvalueerd op basis van zijn vereisten. Na akkoord bevriezen we het model en de detailtekeningen zodat we de componenten en maakdelen kunnen bestellen.

Artikelen met een lange levertijd bestellen we eerder zolang deze onderdelen geen effect kunnen hebben op het uiteindelijke bevroren ontwerp.

Diagram van het engineering proces van TP

Overzicht van onze kernactiviteiten

TP Concepts

Van analyse naar een haalbaar en creatief concept. Geeft optimaal inzicht in het beoogde resultaat.

Af te nemen als een los product (TP Concept Study) of als onderdeel van een project.

TP Engineering

De basis van het uiteindelijke systeem. Opgeleverd in de vorm van 3D modellen en detailtekeningen.

Na goedkeuring van het ontwerp volgt de constructie.

TP Constructing

Samenstellen van het systeem in onze werkplaats.

Na akkoord wordt het systeem op locatie opgebouwd en volgt training van operators en technische dienst.

TP Support

Periodiek onderhoud en support van de geleverde systemen.

Maak daarnaast gebruik van onze LEAN professionals en haal het maximale uit uw productieproces.