TP Concepts

“It all starts with a good idea and teamwork”

Bij de aanvang van een nieuw project werken we iteratief naar het ideale concept. Dit proces van systematisch herhalen van stappen resulteert vaak in meerdere concepten. Deze toetsen we aan de vooraf bepaalde succesfactoren zoals kwaliteit, Return on Investment (ROI), risico’s, capaciteit en betrouwbaarheid.

Aan het einde van dit traject presenteren we het concept wat het beste voldoet aan de gestelde randvoorwaarden.

TP Concepts icon

Grondslag

Samen met u werken wij naar dit ideale productieconcept wat een-op-een antwoord geeft op uw productiviteitsvraagstuk. Daarbij is de juiste balans tussen mensen, methode en middelen cruciaal.

Mensen, methode en middelen

Hier ligt het fundament van alle mogelijke oorzaken en oplossingen. Denk daarbij aan:

  1. De menselijke aspecten in het proces
  2. Instructies, handelingen en procedures in het proces
  3. De in het proces gebruikte machines en middelen

Tijdens de conceptfase overleggen wij regelmatig met u zodat alle mogelijke informatie boven water komen. Daarbij maken wij graag gebruik van de ervaring, denkkracht en creativiteit van alle betrokkenen in het proces.

Work smarter not harder

Productiviteit wordt vaak verward met “meer maken” of “harder werken”. Helaas leidt meer maken of harder werken niet automatisch tot een verhoging van de output. Productiviteit is namelijk de optelsom van efficiëntie en effectiviteit, waarbij beide factoren evenveel gewicht in de schaal leggen.

LEAN

Onze werkwijze is gebaseerd op de LEAN methodiek om processen systematisch te innoveren en kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen te realiseren.

Diagram van het iteratieve engineering proces

TP Concept Study

Bij complexe en of nieuwe processen is het vaak wenselijk om eerst de problematiek te analyseren voordat er geïnvesteerd wordt. De TP Concept Study is hetzelfde als TP Concepts maar dan een op zichzelf staand product die dient als basis voor de juiste investeringsaanvraag bij nieuwe producten of processen.

  • Geeft optimaal inzicht in de te verwachten resultaten.
  • Houdt rekening met uw budget.
  • Af te nemen als los product (TP Concept Study) of als onderdeel van een project.

De TP Concept Study geeft u een optimaal inzicht in de te verwachten resultaten op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen.

Overzicht van onze kernactiviteiten

TP Concepts

Van analyse naar een haalbaar en creatief concept. Geeft optimaal inzicht in het beoogde resultaat.

Af te nemen als een los product (TP Concept Study) of als onderdeel van een project.

TP Engineering

De basis van het uiteindelijke systeem. Opgeleverd in de vorm van 3D modellen en detailtekeningen.

Na goedkeuring van het ontwerp volgt de constructie.

TP Constructing

Samenstellen van het systeem in onze werkplaats.

Na akkoord wordt het systeem op locatie opgebouwd en volgt training van operators en technische dienst.

TP Support

Periodiek onderhoud en support van de geleverde systemen.

Maak daarnaast gebruik van onze LEAN professionals en haal het maximale uit uw productieproces.