“We zijn sterk in systeemdenken maar hebben moeite met investeren in onderdelen waar we goed in zijn”

“We zijn sterk in systeemdenken maar hebben moeite met investeren in onderdelen waar we goed in zijn”

Dat stelt Holland Robotics in het rapport Kansen voor de Nederlandse robotica. In dit rapport  gaat het samenwerkingsverband van roboticabedrijven en wetenschapsinstellingen in op de positie van de Nederlandse roboticamarkt. Het rapport bevat onder meer een SWOT-analyse waarin de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de Nederlandse robotica-sector aan bod komen.

Systeemdenken

Eén van de sterkte kanten die wordt genoemd is het “systeemdenken”. Volgens de onderzoekers loopt Nederland voorop in het inpassen van robotica in bestaande bedrijfsmodellen en systemen en zijn we in staat het overzicht te behouden en systemen te creëren waarbij verschillende componenten in synergie opereren.

Daarnaast heeft Nederland een sterke positie in de high-tech sector met name op het gebied van mechatronica.

Regio-denken

Als zwakte wordt aangemerkt dat we moeite hebben om gericht te investeren in waar we goed in zijn: Investeringen zijn over het algemeen laag en worden teveel verspreid waardoor ze weinig effect hebben. Dat kan natuurlijk te maken hebben met een andere zwakte die wordt benoemd, het regio-denken. De regio’s binnen Nederland zijn te klein om grote innovaties van de grond te krijgen: samenwerking op nationaal niveau is nodig’, aldus de onderzoekers in het rapport.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling wordt als bedreiging aangemerkt in dit rapport: “Het aantal bètastudenten in Nederland is relatief laag en goede roboticastudenten vertrekken naar het buitenland. Het gebrek aan aandacht aan robotica binnen het onderwijs is daarvan deels de oorzaak.”
Ook de inzet van robots komt daardoor in het geding omdat we daarmee niet voorbereid worden om met robots samen te werken in de diverse sectoren.

Natuurlijk zijn er ook kansen

Kansen worden gezien in de bundeling van alle robotgerelateerde studies van de TU Delft in incubatorprogramma RoboValley en contacten binnen de EU. Daarnaast wordt de bouw van de fabriek van de toekomst binnen de Brainport Industries Campus vermeld.

Ook de hechte samenwerking tussen de technische universiteiten, TNO en andere kennisinstellingen biedt grote kansen voor grote ontwikkelingen op roboticagebied.

Focus op speciale robotsystemen

Volgens de onderzoekers loopt Nederland op het gebied van het bouwen van roboticasystemen achter ten opzichte van Duitsland (Kuka) en de Aziatische landen (Toyota, Yamaha). Deze landen zijn met name sterk in het bouwen van standaardrobots, voor met name industriële toepassingen. Dergelijke robots zijn dan ook volop commercieel verkrijgbaar.

Geavanceerde toepassing specifieke robotsystemen zijn echter nog minder goed ontwikkeld. Vaak is een robot maar onderdeel van een groter systeem om een bepaalde taak te verrichten. Applicatiebouwers zorgen dat een gebruiker ook echt iets met een robot kan.

En hierin zijn wij dan juist heel sterk, systeemdenken wordt dan ook gezien als een typisch Nederlands vakgebied. Bovendien komt ook hierbij de sterke sectorkennis van pas.

Een mooie kans dus voor Nederland om zich hierin sterker te onderscheiden.