home » TP Concept Study provides for all stated goals

Use Case

Preliminary study into a new production concept meets all stated goals

Voor een Nederlandse totaalaanbieder van huishoudelijke apparaten, die wereldwijd opereert, hebben we een Concept Study uitgevoerd. 

De focus van deze analyse stond hierbij op procesoptimalisatie aan de hand van vooraf gestelde doelen.

Result of the Concept Analysis

The result of this research consists of a production concept with a flow-driven assembly line in which many pre-assemblies are placed in-line.

This prevents double actions such as putting down and picking up the product. To save on operators, the line is equipped with a number of automatic stations.

Doubling the production capacity

With the proposed concept, a doubling of the production capacity can be achieved.

  • The number of operators can be reduced from 9 now to 6.5 in the new situation. This increases the efficiency from 70% to 85%.
  • In addition, this concept includes improved quality assurance through the integration of automatic test stations.
  • The estimated payback period (ROI) for this project is 0.75 years, well within the set target.
Diagram van het engineering proces van TP

Optimalisaties & Verbeteringen

In de oriëntatiefase kwamen er een aantal situaties naar voren die voor verbetering vatbaar waren. Zo verhoogt de productiviteit van 70% naar 85% door wijzigingen aan te brengen in de stroom van materialen en het aanbod van hulpmiddelen. Daarnaast zijn de volgende aanpassingen voorgesteld:

Elimineer onbalans

Er komt balans in de lijn door de voormontage-werkplekken in-line te plaatsen, een gewijzigde werkvolgorde en een aantal handelingen te automatiseren.

Breng het assemblageproces in flow

Door het gehele assemblageproces in flow te brengen vervallen onnodige handelingen. De assemblagelijn waarop de werkzaamheden plaatsvinden is aangedreven zodat de tijden voor het doorvoeren van een product naar de volgende werkplek geminimaliseerd worden.

Investeer in nieuwe werkinstructies en gereedschappen

Uit de analyse bleek daarnaast dat de werkinstructies niet volledig en up-to-date waren. Ook kunnen de beschikbare gereedschappen beter afgestemd worden op het assemblageproces.

Bij realisatie van dit project zullen daarom nieuwe werkinstructies opgesteld worden. En daar waar nodig zullen handige tools bedacht worden om het assemblageproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Verbeterde kwaliteitsborging

Door het aanpassen van de assemblage volgorde is het mogelijk om de twee types lektesten die noodzakelijk zijn, te combineren tot één.

Test automation

Three of the current four tests are combined in the concept plan. All these tests are performed automatically by a machine, which saves a lot of manual labor.

TP Concept Study

Packaging process is not included in the analysis

Unfortunately, an analysis shows that the packaging method is a customer wish, which means that there is little that can be improved.

Workplace Supply Standards

In order to create uniformity and a simple workplace supply, standard dimensions of packaging can be specified in which the components are supplied to the line.

Implementation improvement process

We look forward to jointly implementing this improvement process and thus contributing to the success of this producer of innovative ventilation and hot water systems.

Interested in a similar project for your company?

Do you have any productivity improvement goals? Do our approach and portfolio appeal to you? Or would you like to know more about production and assembly systems, robotics or VisualFactory digital work instructions?
Then feel free to contact us.

logo Total Productivity