Use Case

Voorstudie naar nieuw productieconcept voorziet in alle gestelde doelen

Voor een Nederlandse totaalaanbieder van huishoudelijke apparaten, die wereldwijd opereert, hebben we een Concept Study uitgevoerd. 

De focus van deze analyse stond hierbij op procesoptimalisatie aan de hand van vooraf gestelde doelen.

Resultaat van de Conceptanalyse

Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit een productieconcept met een in flow aangedreven assemblagelijn waarbij veel voormontages in-lijn geplaatst zijn.

Hiermee voorkom je dubbele handelingen zoals afleggen en oppakken van het product.  Om op operators te sparen is de lijn voorzien van een aantal automatische stations .

Verdubbeling van de productiecapaciteit

Met het voorgestelde concept is een verdubbeling van de productiecapaciteit te realiseren.

  • Het aantal operators kan verlaagd worden van 9 nu naar 6,5 in de nieuwe situatie. Hierdoor neemt het rendement toe van 70% naar 85%.
  • Daarnaast is in dit concept een verbeterde kwaliteitsborging opgenomen door de integratie van automatische teststations.
  • De voorgecalculeerde terugverdientijd (ROI) voor dit project valt met 0,75 jaar ruim binnen het gestelde doel.
Diagram van het engineering proces van TP

Optimalisaties & Verbeteringen

In de oriëntatiefase kwamen er een aantal situaties naar voren die voor verbetering vatbaar waren. Zo verhoogt de productiviteit van 70% naar 85% door wijzigingen aan te brengen in de stroom van materialen en het aanbod van hulpmiddelen. Daarnaast zijn de volgende aanpassingen voorgesteld:

Elimineer onbalans

Er komt balans in de lijn door de voormontage-werkplekken in-line te plaatsen, een gewijzigde werkvolgorde en een aantal handelingen te automatiseren.

Breng het assemblageproces in flow

Door het gehele assemblageproces in flow te brengen vervallen onnodige handelingen. De assemblagelijn waarop de werkzaamheden plaatsvinden is aangedreven zodat de tijden voor het doorvoeren van een product naar de volgende werkplek geminimaliseerd worden.

Investeer in nieuwe werkinstructies en gereedschappen

Uit de analyse bleek daarnaast dat de werkinstructies niet volledig en up-to-date waren. Ook kunnen de beschikbare gereedschappen beter afgestemd worden op het assemblageproces.

Bij realisatie van dit project zullen daarom nieuwe werkinstructies opgesteld worden. En daar waar nodig zullen handige tools bedacht worden om het assemblageproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Verbeterde kwaliteitsborging

Door het aanpassen van de assemblage volgorde is het mogelijk om de twee types lektesten die noodzakelijk zijn, te combineren tot één.

Testautomatisering

Van de huidige vier testen worden er in het conceptplan drie gecombineerd. Al deze testen worden automatisch uitgevoerd door een machine wat veel handmatige arbeid bespaart.

TP Concept Study

Verpakkingsproces blijft buiten de analyse

Helaas blijkt bij analyse dat de manier van verpakken een klantwens is, waardoor hierin weinig valt te verbeteren.

Standaarden in werkplek bevoorrading

Om eenduidigheid en een eenvoudige werkplek bevoorrading te creëren kunnen standaardafmetingen van verpakkingen benoemd worden waarin de componenten aan de lijn worden toegeleverd.

Implementatie verbetertraject

Wij kijken er naar uit om gezamenlijk dit verbetertraject te implementeren en daarmee bij te dragen aan het succes van deze producent van innovatieve ventilatie- en warmwatersystemen.

Interesse in een soortgelijk project voor uw bedrijf?

Heeft u doelen op het gebied van productiviteitsverbetering? Spreken onze aanpak en portfolio u aan? Of wilt u meer weten over productie- en assemblagesystemen, robotica of VisualFactory digitale werkinstructies?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

logo Total Productivity