Logo Total Productivity BV
Volledig geautomatiseerde flushunit
Innovatie: volledig automatische flushunit

Compleet geautomatiseerde flushunit geeft volledige controle over het spoelproces

Voedsel en dranken worden in bijna alle gevallen verpakt met beschermende gassen zoals stikstof, zuurstof, koolzuur of een combinatie daarvan. Het is een uitstekende manier om de houdbaarheid van producten van 50 tot 500 procent te verlengen.

Niet verwonderlijk dus dat een partner van ons, een fabrikant van kunststof drankverpakkingen, de wens had zijn productielijn uit te breiden met zo’n spoelunit.
Eerder ontwikkelden we voor hen een complete productielijn. Deze lijn is opgebouwd uit verschillende stations waar alle benodigde assemblage- en controlestappen worden doorlopen om tot de gewenste verpakking te komen.

Nu is flushen op zichzelf geen nieuw proces, maar het volledig geautomatiseerd ervan laten verlopen wel degelijk. Een hele goede reden dus om ons te benaderen om deze nieuwe unit te ontwikkelen.

Lees verder: Opvolgende processtappen verlopen volledig geautomatiseerd


teaser assemblagesystemen op de website

Total Productivity teaser #2 in premiere

Naast de bedrijfsintroductiefilm van Total Productivity, onze “trailer”, publiceren we ook op ons YouTube kanaal een aantal “teasers”. Daar waar de trailer een weergave van ons bedrijf als geheel is, zoomen de teasers in op producten en marktsegmenten van TP. In de loop van het jaar worden meer teasers op ons YouTube kanaal geplaatst.

Deze nieuwe teaser toont welke deelaspecten van onze assemblageoplossingen zoal een rol spelen bij de ontwikkeling van oplossingen die wij realiseren voor onze klanten.


Naar wij hopen inspirerend en beeldend!

field-engineer  retrieving data

Het gebruik van big data in onderhoud

TechValley is een samenwerkingsverband tussen innovatieve Noord-Hollandse machinebouwers, waaronder Total Productivity. In TechValley staan 11 concrete innovatieprojecten van deelnemende bedrijven centraal. Een hiervan is predictive maintenance.

Bij predictive maintenance ofwel voorspellend onderhoud voeren bedrijven onderhoud precies op het juiste moment uit. Door predictive maintenance gaat de betrouwbaarheid van infrastructuur en productiemiddelen omhoog en de kosten van onderhoud juist omlaag. Of nog eenvoudiger gezegd: Beter onderhoud en minder storingen tegen lagere kosten.

De prognoses voor onderhoud vinden plaats aan de hand van het loggen en analyseren van gegevens over een langere periode (big data). Mede om deze reden kun je deze onderhoudsaanpak niet van de ene op de andere dag implementeren.

Predictive Maintenance in de praktijk

Joery Brown, die namens Total Productivity zitting heeft in dit project, zal door middel van praktisch onderzoek bij één van onze partners een model opzetten dat voor elke machine gebruikt kan worden.

Verzamelen van data en analyse

Er wordt in dit project op 4 vlakken naar Predictive Maintenance en verhogen van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) gekeken. Hierbij gebruiken we de volgende data:
  1. Storingsdata (welke reeds gegenereerd wordt).
  2. Real time data uit de sensoren/actuatoren, zoals bijvoorbeeld motorstroom, kracht, temperatuur en vermogen.
  3. Real-time conditie monitoring. Hierbij worden gewaarschuwd op basis van vooraf ingesteld kritiek niveau.
  4. PdM 4.0. Continue real-time monitoring waarbij waarschuwingen zijn gebaseerd op predictive technieken, zoals analyse van de samenhang van de gegevens.
Op dit moment zijn we nog in de fase van verzamelen van data. Naar verwachting gaat dit project zo’n 3 jaar in beslag nemen.

favicon-total-productivity
Kosterij 4
1721 PN Broek op Langedijk
Telefoon: 0226 - 33 50 13
info@totalproductivity.nl
Volg ons ook op social media:
youtube facebook twitter linkedin